5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi gereğince terk talebinde bulunulan İlimiz Merkez ilçesi Rostan ve Atatürk Mah. hudutları dahilinde  4660,88 hektarlık alan Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsatı sahası aramalara açılıp ruhsatlandırılması için 29.08.2018 tarih ve 10:00 saatinde   2886 Sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhale Atatürk Mahallesi Valilik yanındaki İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı salonunda İl Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©