Tunceli İli, Nazımiye İlçesi, Dereova Köyü 154 ada 1 numaralı parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın, İl Genel Meclisinin aldığı 10.10.2014 tarih ve 124 no’lu karar doğrultusunda satılabilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
        İhale, 13.12.2017 Çarşamba günü saat: 10.00’da Atatürk Mahallesi Valilik yanındaki İl Özel İdaresi, İl Encümen Toplantı Salonunda İl Daimi Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 
 
e-posta:yatirimizleme@aydin.gov.tr
Tel:(0256) 213 45 01 - 213 45 02 -213 45 03
Bu Site İçerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.
Bilgi İşlem  2016 ©